Mobil Partnerskap

Service i hemmet eller på arbetet

A simple alternative

Full täckning

Deras mobilnät når 99 procent av Sveriges befolkning

Personal overview

Ingen bindning

De tycker inte om bindningstider eller uppsägningstider

Sustainable energy

Bästa erbjudandet

Utan dyra butiker eller infrastruktur sparar de dina pengar

Om Hallon

Hallon är en enkel operatör utan onödigt strul med knepiga fakturor eller varierande priser. Hallon är enkelt att förstå och erbjuder ett forum där kunder kan hitta svar på de vanligaste frågorna eller ställa sina egna frågor.